CULTUREEL
PLATFORM VENLO

Cultuurimpuls nieuwsbrieven

DOELSTELLING VAN DE ANBI

Onze stichting heeft als taak zorg te dragen voor het functioneren van het Cultureel Platform Venlo, als onderdeel van het cultuurbeleid van de gemeente Venlo. De ‘Cultuur Impuls’ is het uitvoeringsplan van het door de stichting gevormde beleid. Het hoofddoel in het plan is om in wijken van de gemeente Venlo, waar een lage cultuurparticipatie is, deze participatie actief te bevorderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere culturele en sociale lokale partners.

BESTUUR

Voorzitter: Dhr. Rob Schmitz
Penningmeester: Dhr. Leon Thommassen
Secretaris: Dhr. Tim Gaal

De beleidsbepalers van Stichting Cultureel Platform Venlo zijn onbezoldigd aan de stichting verbonden en ontvangen enkel vergoedingen voor gemaakte kosten

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2018

Jaarverslag & Jaarrekening 2018 (PDF)

STOP MET SNOEIEN EN GEEF KUNST EN CULTUUR DE RUIMTE OM TE GROEIEN

Een gezond kunstzinnig en cultureel klimaat is voor een gemeenschap van bijzonder grote waarde. Dat wordt door meerdere wetenschappelijke onderzoeken bewezen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huidige Venlose gemeentelijke coalitie in 2018 in haar coalitieakkoord stelt dat het culturele aanbod een belangrijk element vormt om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de Venlose inwoners. De coalitie blijkt dan ook van mening te zijn dat er in Venlo een breed en gevarieerd cultuuraanbod moet blijven en dat cultuur en cultuurparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen, mogelijk moet zijn en gestimuleerd moet worden. De coalitie geeft hierbij aan dat haar aandacht niet alleen is gericht op de grote culturele instellingen, maar ook op volkscultuur in de wijken en kernen.

Lees ons Cultureel Manifest (PDF)

CONTACT

Stichting Cultureel Platform Venlo
RSIN: 856402564
KVK: 66119170

Oude Markt 30
5911 HH Venlo